KALENDARZ STAR PROMOTION 2007
   

Styczeń 

   
Luty

 
Marzec
Kwiecień 
Konferencja pt.”Samoleczenie metodą B.S.M” z udziałem autora Piotra Lewandowskiego
  
Maj
Sztukmistrz z Lublina Isaaca Bashevisa Singera, w wykonaniu Teatru RAMPA, Slagthuset, Malmö
   
Czerwiec
Lipiec
Sierpień  
Projekt XXI POLEN
Promocja Polski, biznesu i kultury polskiej na największych targach w Szwecji NOLIA
    
Wrzesień
Magdalena Zawadzka, "Małe zbrodnie małżeńskie"
 
Październik
Grażyna Barszczewska, "Zazdrosc na trzy faksy", Esther Vilar o kobietach prawie wszystko
 
Listopad 

   
Grudzień  

    
  
CAŁOROCZNE