Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca

Legenda

O wyjątkowości jedynego w świecie pod względem renomy, historii, repertuaru i autentyczności Zespołu, poza liczbami, świadczą  fakty tworzące jego legendę. Założony w 1948 roku z inicjatywy profesora Tadeusza Sygietyńskiego Zespół miał za zadanie uchronić przed zatraceniem polski folklor i ukazać jego nie spotykane w żadnej innej kulturze zróżnicowanie, bogactwo i piękno. Wysiłek ten podjęła jednocześnie Mira Zimińska - wybitna osobowość polskiej przedwojennej sceny, towarzyszka życia profesora Sygietyńskiego, a po jego śmierci w maju 1955 r. dyrektor naczelny i artystyczny Zespołu. Stworzenie Zespołu MAZOWSZE było energią  życia jego założycieli i realizacją złożonego sobie wzajemnie przyrzeczenia. W bombardowanej Warszawie, ukryci w piwnicy obiecali sobie, że jeżeli przeżyją założą zespół pieśni i tańca... Przeżyli.

Siedziba Mazowsza Pałac "Karolin" Mazowsze przed pomnikiem Tadeusza Sygietyńskiego
 

 Smutna wiadomość

1 sierpnia 2006 o godz. ok 12.00 zmarł 
STANISLAW JOPEK

Jubileusz

Ponad 5 700 koncertów, 15 000 000 widzów, 1 600 000 pokonanych kilometrów. Występy w 46 krajach na 5 kontynentach świata i 162 miejscach Polski. Audiencje u koronowanych głów i prezydentów: 1963 – wizyta  żony prezydenta Meksyku, Pani Lopez Mateos w Karolinie;  1958 r. – wizyta Królowej Belgii Elżbiety II w Karolinie;  1971 – spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ; 1973 – spotkanie z Arturem Rubinsteinem; 1975 – spotkanie z prezydentem USA G. Fordem; 2000 – audiencja u Jana Pawła II w Rzymie; 2001 – wizyta Prezydenta Republiki Finlandii Pani Tarji Halonen w Karolinie. Oto krótkie podsumowanie 55 lat pracy artystycznej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE. 
  
Bogactwo

Pierwsi członkowie Zespołu mieli nie więcej niż 16 lat, wyjątkową muzykalność i talent. Po przesłuchaniu 5 000 chłopców i dziewcząt z całej Polski profesor Sygietyński przyjął  180 tancerzy, którzy poza wybitnymi uzdolnieniami tanecznymi musieli także wyróżniać się głosem. Amalgamat talentu zaangażowanej młodzieży, wybitnych muzycznych umiejętności profesora Sygietyńskiego i wiedzy o stroju polskim Miry Zimińskiej zaistniał  na scenie warszawskiego Teatru Polskiego w listopadzie 1950 roku. Ówczesny repertuar zawierał stroje oraz ludowe pieśni i tańce z regionu sieradzkiego, wilamowskiego, mazowieckiego, krakowskiego, opoczyńskiego, kurpiowskiego i żywieckiego. Od początku istnienia MAZOWSZA, integralną częścią i wartością każdego jego występu obok repertuaru były kostiumy. Zbierane latami, wykonane i zdobione wiernie według tradycji szycia strojów polskich stanowią dziś bezcenną kolekcję. Na rękawach bluzek widnieją daty ich wykonania, często sprzed 100 lat. Za autentyczne dzieła sztuki uważane są m. in. wyjątkowe,  srebrne pasy kostiumu cieszyńskiego przebogato ornamentowane. Na każdy swój występ artyści  MAZOWSZA zabierają około 1000 kostiumów,  8, 5 ton bagażu. Podczas jednego koncertu tancerze zmieniają stroje 7 – 9 razy i mają na to kilka minut.

Repertuar

Dzisiejsi członkowie MAZOWSZA, profesjonalni tancerze i chórzyści, mają wszechstronne wykształcenie muzyczne a repertuar wykroczył już dawno poza pieśni mazowieckie, a nawet polskie. Wyjątkowe brzmienie MAZOWSZA tworzy Orkiestra Symfoniczna pod batutą dyrygentów – Macieja Banacha oraz Jana Grabi. W dzisiejszym repertuarze  MAZOWSZA znajdują się ludowe pieśni, piosenki, tańce i stroje z 39 regionów Polski, pieśni Chopina i Moniuszki, utwory Michała Kleofasa Ogińskiego, Józefa Elsnera, kolędy bożonarodzeniowe, pieśni wielkanocne, piosenki o Warszawie oraz najpiękniejsze popularne piosenki ze 140 krajów świata, w tym m. in. Argentyny, Australii, Indonezji, Libanu, Rosji, Meksyku, Izraela, Litwy...  

www.mazowsze.waw.pl